بارگذاري مناقصه بارگيري،حمل و تخليه مقدار 18 هزار تن انواع نهاده كشاورزي

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

دكتر صالح محمدي از بارگذاري  مناقصه  بارگيري،حمل و تخليه مقدار 18 هزار تن انواع نهاده كشاورزي از انبارهاي سازماني رشت در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) در تاريخ بيست و دوم تيرماه 1399 خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید