گزارش خبری:

جلسه تامین و توزیع کالاهای اساسی در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان:

در راستای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دولت مبنی برکنترل و پایش فرآیند تامین و توزیع کالاهای اساسی وارد شده بر مبنای ارز رسمی از مبادی ورودی تا مصرف کننده نهایی جلسه ای در سازمان جهاد کشاورزی گیلان تشکیل و در این جلسه به مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان با اختصاص 10 دقیقه وقت در خصوص مسائل مربوط به کودهای کشاورزی شامل ذخیره سازی استراتژیک، قیمت کودهای اصلی و... پرداخته شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید