شرکت درکمیته ی تخصصی کلزا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان:

پیرو دعوت  سازمان جهاد کشاورزی استان جهت شرکت در کمیته تخصصی کلزا معاونت و کارشناسان بذر استان در جلسه شرکت نموده و تاکید نمودند شرکت خدمات کشاورزی استان هیچ گونه محدودیتی در تهیه و تامین کودهای شیمیایی جهت کشت کلزا نداشته  و امادگی لازم را جهت هرگونه همکاری در این راستا اعلام نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید