سهمیه کود اوره فله شهرستان قاین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه مقدار 53 تن کود اوره فله به انبار کارگزاران متقاضی کود شهرستان قاین فرستاده شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید