برگزاری جلسه تنظیم بازار و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی در استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:
جلسه تنظیم بازار ونظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی استان کرمان امروز برگزار شد دراین جلسه که با حضور معاونین جهادکشاورزی استان کرمان ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان و مدیران و معاونین جهادکشاورزی شهرستانهای استان کرمان برگزارشد راهکارهای نظارت دقیق تر  برتوزیع نهاده های کشاورزی بالاخص توزیع کودشیمیایی مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید