جلسه کمیته فنی بذر دراستان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتای کشاورزی استان خراسان جنوبی:

بیست و یکمین جلسه کمیته فنی بذر سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی در تاریخ 97/06/13 با حضور کلیه اعضاء شامل:

  • معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی.
  • مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی .
  • کارشناس مسئول تولید بذر سازمان جهاد کشاورزی.
  • رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بیرجند.
  • کارشناسان کنترل و گواهی بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی.
  • تولید کنندگان بذر.
  • کارشناس فنی شرکت خدمات حمایتی استان.

برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص بررسی وضعیت بوجاری بذور گندم و جو، سموم ضدعفونی بذر، استفاده از بذر مال روی، تعیین قیمت پایه جو، وضعیت مزارع تولید بذر ارزن پیمانکاران طرف قرارداد شرکت خدمات حمایتی استان و سایر مطالب مربوطه بحث و تبادل نظر گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید