مجری برنامه افزایش دانه های روغنی از سوی وزیر جهاد کشاورزی منصوب شد

طی حکمی از سوی مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی،مهندس علیرضا مهاجر با پیشنهاد معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مشاور وزیر و مجری برنامه افزایش دانه های روغنی منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،در بخشی از این حکم آمده است:انتظار دارم با توجه به اهمیت تولید دانه های روغنی و امنیت غذایی کشور و با در نظر داشتن تناسب اقلیم و همچنین با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر مناسب فنی،اقتصادی و بهره گیری از یافته های نوین علمی و با تامین و تدارک امکانات برای توسعه کشت و افزایش تولید محصولات دانه های روغنی به ویژه کلزا و جلوگیری از ضایعات با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته مناسب و اعمال سیاست های حمایتی و بازرگانی با هماهنگی و حمایت کلیه مدیران،موسسات تحقیقاتی،سازمان جهاد کشاورزی استان ها،تشکل های فعال در زمینه تولید و صنایع وابسته،گام های موثری در جهت کاهش وابستگی کشور به واردات دانه های روغنی برداشته شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید