نشست مدیر استان با مدیر و مسئولین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 آقای مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی روز چهارشنبه هیجدهم تیرماه سال 99  جلسه ای  با مدیر ،  مسئولین مدیریت جهاد کشاورزی، کارگزاران خصوصی و بخش تعاونی شهرستان در محل مدیریت شهرستان مهاباد خبر داد :
در این جلسه  مسائل و مشکلات کودی آن شهرستان  مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ( این نشست دومین جلسه از ابتدای سال جاری در این شهرستان  میباشد )

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید