جلسه کارگزاری های کود

جلسه کارگزاری های کود در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان ، به نقل ازعلی اکبر عرب احمدی مدیر جهادکشاورزی شهرستان آق_قلا در جلسه توجییهی با کارگزاران کود آق قلا با تاکید بر حمایت از کشاورزان و تولیدگران، گفت: قانون فصل الخطاب است و اجازه عدول از آن را به هیچ کارگزاری نخواهیم داد. داشتن مجوزهای لازم و فاکتور خرید از الزامات اساسی است.این جلسه توجییهی کارگزاری های کود شهرستان آق قلا، با رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی و با حضور عرب احمدی مدیر جهادکشاورزی شهرستان، حق نما مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان، ادارات حراست بازرسی و تولیدگیاهی این مدیریت و تمامی کارگزارهای فعال شهرستان آق قلا در محل نمازخانه مدیریت جهادکشاورزی اق قلا برگزار شد.عرب احمدی با تاکید بر نظارت و پایش مستمر بر فعالیت های کارگزاری ها خاطرنشان کرد: انتظار ما و قانون هم همین است که قوانین و دستورالعمل ها در خصوص فروش و توزیع نهاده ها و سموم نباتی رعایت شود و بی تردید تیم نظارتی و پایش این مدیریت نیز مستمرا عملیات نظارتی خود را انجام خواهد داد.مدیرجهادکشاورزی شهرستان آق قلا در ادامه افزود: مانیتورینگ کارگزاری ها هر لحظه صورت می گیرد و فعالیت آنان قابل رصد و پیگیری ست. هیچ کارگزاری حق ندارد کود و سموم نباتی غیر استاندارد و بدون تایید مراجع ذی صلاح را به فروش برساند و اگر موردی پیدا شود حتما بر اساس قانون برخورد خواهیم کرد..

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید