آزمون آب و خاک

آزمون آب و خاک از طریق سامانه1559 باشگاه کشاورزان و کارگزاری های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر  شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ،منابع آب و خاک سالم باید برای آینده کشاورزی حفظ شوند، گفت: نباید به خاک کشاورزی نگاه کارخانه ای داشت که این امر موجب ضعیف شدن خاک می شودمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با اشاره به اینکه کشت های دوم مناسب، زمین های زراعی را برای محصولات اصلی آماده و بهره ور تر می کنند، اضافه ‌کرد: کشاورزان گلستانی باید از حالت تک محصولی به کشت های دوم برای افزایش توان اقتصادی و غنی سازی خاک های کشاورزی روی بیاورند.هزار جریبی  اضافه کردکرد: میانگین مصرف نهاده های اصلی کشاورزی در ایران پایین تر از حد تعادل است که برای افزایش کیفیت غذایی باید افزایش پیدا کندمدیر شرکت  خدمات حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان با یادآوری اینکه مصرف بهینه کودهای شیمیایی هیچ مشکلی را برای انسان و محصول کشاورزی ایجاد نمی کند، خاطرنشان کرد: کشاورزان برای پایش مواد کودی موجود در خاک های زراعی خود، آزمایش خاک زمین کشاورزی را مورد توجه قرار داده  و می  توانند از طریق سامانه1559 باشگاه کشاورزان و از طریق شبکه کارگزاری توزیع کودهای این  شرکت  به این کار اقدام کنند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید