مونیتورینگ هواشناسی

مونیتورینگ توصیه های فنی زراعی و باغی هواشناسی کشاورزی استان گلستان از طریق سامانه1559 باشگاه کشاورزان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جرییی مدیر شرکت  خدمات  حمایتی کشاورزی  استان  گلستان ،  اطلاعات دیسکاشن  هواشناسی استان گلستان براساس توصیه های فنی زراعی و باغی و پیش بینی جوی سه روز  آینده  مونیتورینگ ، از طریق  سامانه 1559 باشگاه کشاورزان این شرکت  به کشاورزان عزیز گلستانی به شرح ذیل  اطلاع  رسانی  گردید:

زراعت :

1-بذور خود مصرفی که کشاورزان در انبار نگهداری می کنند با توجه به گرم شدن هوا احتمال ،آفت زدگی دارد حتما ضد عفونی با قرص یا گاز بعمل آید.

2- کشاورزان محترم شالیکار می توانند در مرحله 3 تا 4 برگی (شروع پنجه زنی )نسبت به مصرف کود سرک به میزان 100- 75 کیلوگرم به همراه آبیاری اقدام نمایند.

3– کشاورزان محترم نسبت به آماده سازی بستر کشت و (ترجیحا به روش حفاظتی) ذرت،سورگوم و یونجه در صورت تامین بودن رطوبت خاک  می توانند در  روزهای آتی در اسرع وقت اقدام نمایند. و در صورت عدم تامین رطوبت خاک نسبت به آبیاری و سپس کشت اقدام نمایند.

4- کشاورزان محترم نسبت به خاکدهی پای بوته مزارع گوجه فرنگی و محصولات جالیزی همراه با مصرف کود سرک  ازته و کلرو پتاسیم  با آبیاری و وجین علفهای هرز مزارع خود  می توانند اقدام نمایند.

5-کشاورزان محترم کشت تابستانه تمامی کودهای یارانه ای در مراکز توزیع مجاز موجود می باشد تهیه حواله نسبت به تحویل کود از نزدیکترین مرکز خرید اقدام نمایند..

6- کشاورزان محترم در بین فواصل چینهای برداشت محصولات جالیزی (کدو و خیار )از مصرف بیش از حد کود ازته خودداری نمایند.

7-کشاورزان محترم می توانند پس از برداشت گندم و جو نسبت به کشت ماش بعنوان کود سبز جهت حاصلخیزی خاک اقدام نمایند.

پنبه و دانه های روغنی :

8-پنبه کاران عزیز استان گلستان،تا قبل از شروع گلدهی از آبیاری سنگین مزارع پنبه پرهیز نمایند.

9-زمان شروع گلدهی مزارع پنبه بهاره نزدیک شده است.کشاورزان عزیز در صورت حفظ گل های سه هفته اول،حدود 90 درصد پتانسیل تولید را براشت خواهند کرد.

10-کشاورزانی که در زمان کاشت پنبه تابستانه از ضد عفونی بذر با حشره کش و قارچ کش  غفلت کرده اند مراقب خسارت آفات اول فصل به ویژه تریپس و طوقه بر باشند

11-با توجه به شرایط مساعد دمایی، علاوه بر شیوع تریپس و زنجرک ،ظهور سنک  ،کرم غوزه و شته به ویژه در مزارع پنبه حاوی جالیز دور از انتظار نیست.

12- برای کمک  به پنبه کاران عزیز، تیمی از اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور برای شهرستان های مختلف تعین شده است. پنبه کاران عزیز برای استفاده از خدمات مشاوره ای رایگان، شماره تماس محقق معین منطقه خود را از مرکز خدمات یا اداره جهادکشاورزی دریافت نمایند.

باغبانی:

13-باغداران محترم در باغات هسته دار دیر رس در صورت نیاز می توانند با کودهای ماکرو کامل مثل 20-20-20محلولپاشی انجام دهند.(حداقل 2 تکرار به فاصله 10-15 روز ترجیحا در هنگام عصر)

14- در باغات مرکبات باغداران گرامی نسبت به محلولپاشی با کود پتاس بالا اقدام نمایند.(محلولپاشی در هنگام عصر بهتر است انجام شود همچنین حداقل 2 بار تکرار گردد.

 

حفظ نباتات:

15-کشاورزان گرامی با توجه مشاهده تخم ریزی و لارو کرم قوزه پنبه توصیه می شود با اخذ نظر کارشناسان مربوطه نسبت به مبارزه بیولوژیک یا در صورت نیاز شیمیایی با این آفت  در مزارع پنبه و سویا و گوجه فرنگی اقدام نمایید.

16-در مزارع پنبه با مشورت کارشناسان نسبت به کنترل آفات مکنده اقدام شود.

17- باغداران گرامی توصیه می شود در صورت نیاز نسبت به مبارزه با آفات مکنده در باغات اقدام نمایید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید