توزیع کود آبزیان

توزیع 502 تن کود ازته در حوضچه های مزارع پرورش ماهی در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان، با بیان مطلب افزود: مصرف کود شیمیایی در حوضچه‌های مزارع پرورش ماهی در ایجاد اثرات تغذیه‌ای گونه‌های پرورشی و اقتصاد پرورش ماهی نقش حیاتی دارد.وی به آمار توزیع تاکنون502تن کود ازته، برای مصارف مزارع آبندان پرورش ماهیان گرمابی و میگو در شهرستانهای استان اشاره کرد که از این میزان 477تن  کود اوره  و25 تن  نیترات آمونیوم سولفات بود ه است هزار جریبی با اعلام این مطلب افزود : تامین کود صورت گرفته از محل سهمیه مربوط به شیلات این استان و کود اختصاصی مربوط به ماهی طلائی و آبزیان گنبد بوده است . که 29 درصد آن در  تیرماه سال جاری توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید