حمل کود از مبادی های کشور از طریق ناوگان خطوط ریلی و جاده ای به گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیرشرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ،در آمار ارائه شده از ابتدای سال جاری تاکنون، 42 هزارو657تن کود های ازته و پتاسه   از مبادی های کشور به انبار های گلستان حمل شده  است  در ادامه افزود: حمل این کود  ها  از طریق  ناوگان  خطوط ریلی (1221 تن ) و  جاده ای ( 41436 تن)  به انبار های  استان انجام   شده است . که در مقایسه با سال  گذشته که بیش از37 هزار و531تن بوده،14 رشد داشته است وی تصریح کرد: کود های ارسالی از مبادی به این استان در سال جاری شامل کلرور پتاسیم، اوره، نیترات آمونیوم سولفات بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید