جلسه کارخانه کود

جلسه با کارخانه کود هیر کانیان کلاله در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

جلسه ای با حضور مدیر عامل  شرکت هیر کانیان کلاله در دفتر  مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان به منظور طرح ساماندهی کود های غیر یارانه ای داخل استان و عقد تفاهم با  نامه با دفتر مرکزی شرکت برگزار شد در این جلسه مصیب نوری مدیرعامل شرکت هیرکانیان کلاله و رئیس حوزه مدیریت شرکت حضور داشتند  شرکت هیر کانیان کلاله در زمینه فعالیت شرکت خودبا بیان مطلب گفت: این شرکت تولید کننده کود های ماکرو  و گوگردی آمادگی خودرا جهت فروش محصولات خود در چرخه توزیع کارگزارا ن  در قالب عقد تفام نامه با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور را دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید