حمل انواع کود در استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : از ابتدای قرارداد حمل درون استانی ( ابتدای مهر98)  تا آخر خرداد ماه سال جاری مقدار 642 تن انواع کود به انبار کارگزارانی که در شعاع  150-100 کیلومتری بوده اند، فرستاده شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید