جلسه مناقصه و بازگشائی پاکات در خصوص بارگیری،حمل و تخلیه در استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان:
برگزاری جلسه مناقصه و بازگشائی پاکات در خصوص بارگیری،حمل و تخلیه ۱۴۰۰۰ تن نهاده های کشاورزی استان لرستان با حضور اعضای محترم کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در مورخ ۹۷/۰۶/۱۵

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید