فرایند تحویل اسناد مناقصه در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

فرایند تحویل اسناد مناقصه خرید کود های شیمیایی در تیر ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

فرایند تحویل اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای داخلی خرید کودهای شیمیایی سوپر فسفات ساده و تریپل گرانوله به مقادیر پنجاه و صد هزار تن به صورت کارمزدی ، به شرکتهای متقاضی، توسط کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، ار زوز دوشنبه، نهم تیر ماه سال جاری، آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه، هفدهم ماه یاد شده به پایان رسید. 

مناقصه مذکور در روز یکشنبه، بیست و نهم تیر ماه سال جاری، ساعت 14، با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت یاد شده، در دفتر مرکزی برگزار خواهد شد.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید