جلسه بررسی و کنترل جداول بودجه استان خراسان شمالی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

جلسه بررسی و کنترل بودجه استان خراسان شمالی  روز سه شنبه در دفتر مدیر طرح و برنامه با حضور سرکار خانم مهندس نظری و مدیرمحترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی و خانمها لطفی ، خسروی  و لطفی مهر برگزار و کلیه جداول تبعی و سرمایه ای و جاری کنترل و بررسی گردید

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید