حمل کود شیمیایی به کارگزاران خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : از ابتدای قرارداد حمل درون استانی ( ابتدای مهر98)  تا آخر خرداد ماه سال جاری مقدار 2161 تن انواع کود به انبار کارگزارانی که در شعاع  250-300 کیلومتری بوده اند، فرستاده شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید