عملیات نمونه برداری محموله های بذری گندم و جو در استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی:
سلام بازدید وانجام عملیات نمونه برداری محموله های بذری گندم وجو استان مرکزی توسط کمیته فنی ستاد شرکت خدمات بهمراه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج در مورخ ۱۴ مردادماه واقع در ایستگاه بوجاری بذر اراک

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید