سهمیه کود اوره شهرستان خوسف

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از توزیع 223 تن کود اوره در بین کارگزاران شهرستان خوسف در سه ماهه ابتدایی سال خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید