سهم شهرستان قاین از توزیع کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از توزیع مقدار 547 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان قاین در سه ماهه ابتدایی سال خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید