برگزاری جلسه کارگروه نظارت بر تولید و توزیع مواد کودی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز:

جلسه کارگروه نظارت بر تولید و توزیع مواد کودی استان البرز در مورخ 97/6/13 با حضور معاون تولیدات گیاهی،‌ مدیر شرکت خدمات حمایتی، مدیر زراعت ،‌ مدیر باغبانی ،‌ مدیر حفظ نباتات ،‌ مدیر بازرسی،‌ کارشناس حراست ، نماینده خاک و آب ،‌ مسئولین زراعت شهرستاهای استان ،‌ نماینده بازرسی از  صنعت ، معدن و تجارت ، نماینده اتحادیه تعاون روستایی تشکیل گردید . در این جلسه مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن تشریح کامل مشکلات بوجود آمده بر تامین کود اوره و رفع آن با پیگیری های مجدانه مسئولین عالی شرکت و وزارت متبوع ، ‌بر لزوم نظارت بر روند توزیع کود توضیحات مبسوطی ایراد و همچنین از تامین کامل سهمیه کود کشت پاییزه و آمادگی برای توزیع خبر داد .     

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید