رشد 15 درصدی تامین کود شیمیایی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از رشد 15 درصدی تامین کود شیمیایی برای بخش کشاورزی در این استان خبر داد،ایشان افزودند: امسال شاهد رشد در تامین کود مورد نیاز اراضی کشاورزی استان بوده ایم و در ضمینه تامین کود شیمیایی برای کشاورزان مشکلی وجود ندارد و در سه ماهه اول سال تا کنون مقدار 6700 تن کود اوره،87 تن کود سوپر فسفات تریپل،200 تن کود دی آمونیوم فسفات ،196 تن کود سولفات پتاسیم، و 180 تن کود نیترات آمونیوم بین کشاورزان متقاضی در سطح استان توزیع شده.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید