گزارش آماری کود

گزارش بازرسی و نظارت برکود های تولید داخل، خردادماه استانها

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات نباتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

در خردادماه 1399 حدود 160000 تن کود اوره از پتروشیمی ها جهت استانها  حمل و ارسال شده است.

لازم به توضیح است که مدیریت فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات نباتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همواره کودهای شیمیایی پتروشیمی ها را، پس از ارسال و در روند توزیع، مورد  کنترل، رصد، نظارت و آزمایش قرار می دهد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید