نظارت بر فروشگاههای فروش کود های ریزمغذی خارج از شبکه کارگزاری های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، نظارت بر فروشگاههای  فروش   کود های  ریزمغذی خارج  از شبکه کارگزاری های این شرکت  خبرداد .در این بازدید ثبت ماده کودی، تاریخ اعتبار آن بررسی شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید