توزیع کود اوره در شهرستان شاهرود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از تامین و توزیع 25 تن کود اوره در تیر ماه سال جاری در شهرستان شاهرود خبر داد،ایشان افزودند: در سه ماه اول سال جاری مقدار چهل و شش هزار تن کود اوره به کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی، برای توزیع بین کشاورزان متقاضی تحویل گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید