سهم کود اوره شهرستان درمیان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی گفت: مقدار 162 تن کود اوره در سه ماهه ابتدایی سال برای کارگزاران شهرستان درمیان ارسال شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید