برگزاری جلسه ی شورای هماهنگی و برنامه ریزی در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان: 

جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی با حضور آقای شاهمرادی معاون محترم فرهنگی و آموزشی نماینده محترم ولی فقیه در پیرامون اقتصاد مقاومتی و خدمت به مردم و رعایت حال همکاران روز دوشنبه مورخ 97/6/12 در سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید