بازدید مسئول مالی و انباردار شعبه از انبار مجتمع مهران استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از بازدید مسئول مالی و انباردار شعبه از انبارهای مجتمع مهران استان ایلام خبر داد.

مسئول مالی و انباردار شعبه ایلام در تاریخ 12 تیرماه جهت بازدید ازکودهای موجود در انبارهای سازمانی مجتمع مهران و صورتجلسه نمودن کیسه گیری کود به مجتمع مهران عزیمت نمودند.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید