کشت گیاهان دارویی سرآغاز تحولی نوین در کشاورزی بدره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از کشت گیاهان دارویی در شهرستان بدره استان ایلام خبرداد.

آیت جمالی به نقل از مدیر جهادکشاورزی شهرستان گفت: ترغیب بهره بردارن  برای روی آوردن به تغییر الگوی کشت  و کاشت محصولات پربازده و درآمد زا و همچنین توانمندسازی زنان روسـتایی و عشایری بر اساس زنجیره ی ارزش غذایی گیاهان دارویی و غذای سالم و کشت گیاهان دارویی از اولویت های جهاد کشاورزی شهرستان بدره است.

سطح زیر کشت این مزرعه ۲ هزار متر مربع بوده که پیش بینی می شود درسال اول حـدود ۶۰ کیلوگرم محصول با ارزش ریال۴۰ میلیون ریال از آن برداشت شود.

ایشـان در ادامه بیـان کرد: گیاهـان دارویی در وهله اول شایـد به نظر تنهـا کـاربری دارویی داشـته باشـند اما این گیاهان دارای چهار کاربرد درمانی، بهداشتی، غذایی و صنعتی هستند. کاربردهای فراوان و سودهای کلان کشت گیاهان دارویی موجب شده است بسیاری از کشورها تلاش کنند با روی آوردن به این صنعت، اقتصاد خود را سامان دهند.

آیت جمالی بعد از بیان این مطالب افزود : کودهای مورد نیاز کاشت گرمک استان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید