برداشت گرمک در شهرستان سیروان آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از برداشت گرمک در شهرستان سیروان استان ایلام خبرداد.

آیت جمالی به نقل از مدیر جهادکشاورزی شهرستان گفت: برداشت گرمک از حـدود ۳۰۰ هکتـار از زمین های کشاورزی شهرسـتان آغاز که پیش بینی می شود از هر هکتار حدود یک تن گرمک برداشت گردد که درآمد هر هکتار حدود ۴۰ میلیون ریال است.

بـا توجه به اینکه بازه زمانی از کاشت تا برداشت کم بوده این محصول از نظر اقتصادی و درآمـدزایی برای ساکنین این شهرستان حائز اهمیت است.

آیت جمالی بعد از بیان این مطالب افزود : کودهای مورد نیاز کاشت گرمک استان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید