نظارت و بررسی روند حمل و تخلیه کود اوره فله در استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل:

جناب آقای راهب مسافر مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل به همراه مسئول واحد حراست و مسئول واحد کود استان به منظور نظارت و بررسی از روند حمل و تخلیه کود اوره فله ارسالی از مبادی به استان اردبیل از مجتمع انبارهای کمی آباد بازدید نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید