انتصاب رِِییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان لرستان

با حکم دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی دکتر اسفندیار حسنی مقدم به عنوان رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان منصوب شد

در جلسه تکریم و معارفه رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان که با حضور جناب آقای مهندس طلایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی و جناب آقای مهندس قدسی مشاور وزیر و مدیر کل امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی، مهندس عبدالهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان، معاونین و مدیران ستادی سازمان و مدیران ادارات کل تابعه بر گزار گردید،  دکتر اسفندیار حسنی مقدم به عنوان رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان منصوب و معرفی گردید و  از زحمات بالغ بر ۴ سال دکتر بازدار به عنوان رییس پیشین این سازمان تقدیر و تجلیل بعمل آمد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید