گزارش توزیع کود شیمیایی اوره در سه ماه نخست سال جاری نسبت به سال ٩٨

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر خبر داد:

در سه ماهه نخست سال جاری میزان ۱۲۲۰.۳۵ تن کود شیمیایی اوره از طریق کارگزاران بین کشاورزان توزیع شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان ۱۰۳ درصد افزایش داشته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید