بازدید از نهالستان لاور خورموج و بررسی مرحله عملیات خوشه آرایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۱، بازدید معاون شرکت خانم مهدیزاده از نهالستان واقع در منطقه لاور شرقی، به منظور بررسی عملیات خوشه آرایی نخل های موجود در نهالستان صورت گرفت.

خانم مهدی زاده در این بازدید گفت تمام نخل های ارقام کبکاب و شهابی و قسمتی از نخل های ارقام زاهدی و استعمران خوشه آرایی شده است. وی یادآور شد حدود یک ماه بعد از مرحله خوشه آرایی زمان برداشت محصول است که با هماهنگی بعمل آمده به موقع انجام خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید