سرابله رکورد دار مصرف کود اوره دراستان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از رکورد دار بودن شهرستان سرابله در مصرف کود اوره دراستان ایلام  خبر داد.

آیت جمالی با اعلام این خبر گفت : کود اوره پر مصرف ترین کود در استان است که این شرکت در حوزه مدیریت استانی، با برنامه ریزی دقیق، بر اساس تقویم کاری توانست در پایداری تولید نقش مهمی را ایفا نماید.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت از ابتدای  سال 99 تا کنون  مقدار 1830 تن کود اوره از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان سرابله توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید