بازدید کارشناسان ستادی از محل انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین:

روز دوشنبه مورخ 97/06/12 بازدیدی توسط همکاران ستادی آقایان داداشی و حقی به همراه مسئول انبار و کارشناسان بازرگانی از محل انبار سازمانی استان صورت پذیرفت. در این بازدید کلیه کیسه های ضایعاتی استان پس از بررسی، جهت اقدامات بعدی صورتجلسه گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید