توزیع 40 تن کود نیترات آمونیوم سولفات در شهرستان تاکستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ در نخستین هفته از تیر ماه سالجاری مقدار 40 تن کود شیمیایی نیترات آمونیوم سولفات توسط کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین در شهرستان تاکستان توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید