پاکات عملیات کیسه گیری, اجاره انبار و حفاظت فیزیکی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام بازگشایی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام :

 در روز دوشنبه مورخ 97,6,12ساعت 11جلسه بازگشایی پاکات استعلام های اخذ شده عملیات کیسه گیری و اجاره انبار و نیز حفاظت فیزیکی با حضور اعضاء کمیسیون در دفتر مدیریت استان برگزار گردید ,که پس از اتمام بازگشایی پاکات برندگان تعیین و معرفی گردیدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید