اعلام نتایج آنالیز14 قلم سموم به سازمان حفظ نباتات

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

آزمایشگاه سموم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی نتایج آزمایش به همراه هزینه انجام آنالیز 14 قلم انواع سموم ارسالی از سازمان حفظ نباتات را طی هفته جاری به آن سازمان و معاونت فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  اعلام کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید