جلسه کمیته فنی کود در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از تشکیل جلسه ای پیرامون تحویل و توزیع کود شیمیایی، بر اساس سهمیه شهرستان ها توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در خصوص تحویل و توزیع کود با توجه به نیاز و سهمیه هر شهرستان در اختیار کارگزاران و کشاورزان قرار می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید