تامین و توزیع کود اوره

تامین و توزیع کود اوره با توجه پراکنش جغرافیایی کارگزاران و تعددآنها در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر46 هزار تن  کود ازته تامین شده است وی با بیان مطلب افزود:امسال باید بیش از 116 هزارتن کود اوره تامین شود که  تاکنون 40درصد  از سهمیه  ابلاغی  سالیانه تامین شده است وی اظهار داشتدر سال گذشته38هزارتن کود اوره تامین کردیم که امسال21 درصد افزایش نسبت به سال قبل داشتیم. هزار جریبی تاکید کرد: با توجه به پراکنش جغرافیایی کارگزاران و تعدد آنها در استان، هیچ مشکلی در خصوص توزیع این کود حتی در دورترین نقطه استان نداریم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید