گزارش بازدید از فرآیند تولید و تکثیر بذور درشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری توسط آقای مهندس یوسفی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری:

در تاریخ 97/6/7 تیم بازدید کننده متشکل از آقای مهندس یوسفی رئیس محترم گروه بذرمعاونت زراعت وزارت متبوع  - آقای مهندس معصوم پور طرح و برنامه معاونت زراعت  - آقای مهندس دانش معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان- آقای مهندس مهدوی مدیریت  زراعت سازمان جهادکشاورزی استان به همراه مدیر و کارشناسان بذر شرکت از پروسه تولید وفرآوری بذور بازدید به عمل آمد. در این بازدید بذور خریداری شده توسط شرکت- محل تخلیه بذور-فرآیند بوجاری و ضد عفونی - پارت چینی و چیدمان بذور در انبار بازدید شد. نقطه نظر ایشان در مورد امکانات سایت بوجاری که 2 دستگاه مجزا و جداگانه می باشد، همچنین عملکرد شرکت در زمینه تولید بذور اصلاح شده مثبت ارزیابی گردید .لازم به ذکر است از شروع بوجاری سال جاری تاکنون مقدار760تن بذر گندم آبی ارقام میهن،حیدری وپیشگام وهچنین مقدار680 تن بذر جوآبی ارقام  جلگه وبهمن در طبقات گواهی ومادری استحصال وآماده توزیع گردیده است. بذور تولیدی عن قریب به کارگزاریهای استان حمل و با قیمت مصوب به شرح زیربین کشاورزان توزیع خواهد شد. 
گندم آبی گواهی  شده کیلویی 19500ریال
گندم دیم گواهی شده کیلویی  17500ریال
 جو آبی گواهی شده کیلویی 16500ریال
جو دیم گواهی شده کیلویی   15000ریال
عملیات بوجاری برای تولید بذور جوآبی ماکویی وجو دیم ارقام سهند ،آبیدر وانصارهمچنان ادامه دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید