انعقاد تفاهمنامه با شرکتهای تامین کننده وتولیدکنندگان داخلی کودهای غیریارانه ای

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی

با تلاش بی وقفه همکاران مدیریت بازرگانی داخلی در اداره فروش تاکنون با 59 شرکت تامین کننده و تولیدکنندگان داخلی کودهای غیریارانه ای تعداد 62 فقره تفاهم نامه با  تنوع کودی 334  قلم کود منعقدگردیده است . لازم بذکر است جهت انعقاد تفاهمنامه با مدیریتهای محترم امورحقوقی و قراردادها ، فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی همچنین استان حوزه استحفاظی هر شرکت هماهنگی های لازم بعمل آمده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید