برگزاری جلسه ی نحوه ی هماهنگی دستگاه های تابعه سازمان استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز:

در اجرای ابلاغ وزیر محترم جهادکشاورزی در خصوص آیین نامه نحوه هماهنگی دستگاه ها ، موسسات و شرکت های وابسته به سازمان جهاد کشاورزی استان ، جلسه ای بدین منظور در مورخ 97/6/11 توسط رئیس محترم جهادکشاورزی استان تشکیل و دستگاه های تابعه منجمله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گزارش عملکردی خود را ارائه نمودند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید