نمونه برداری از کود نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

با توجه به حمل پارت 58 محموله 200 تنی کود نیترات آمونیوم با کود سولفات آمونیوم تولیدی کارخانه صنایع شهدای صدر شیمی به انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، نمونه برداری از پارت مذکور انجام و جهت آزمایش و آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید