برگزاری جلسه مربوط به فرآیند توزیع کود در سطح استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

در تاریخ 97/6/12 رإس ساعت 8:30 اولین جلسه ستاد بهبود تولیدات گیاهی با حضور مدیر تولیدات گیاهی -مدیران شهرستانها-نماینده حراست سازمان استان-نماینده اداره هواشناسی  و سازمان تعاون روستایی استان و نماینده اداره تعزیرات حکومتی در راستای بررسی هرچه تمامتر و دقیق تر با نظارت بر فرایند توزیع کود و رعایت نرخ مصوب فروش در سالن جلسات سازمان استان بوشهر در حال برگزاری می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید