توزیع کوددرشهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار24تن کوداوره ازطریق کارگزاران بین بهره برداران شهرستان سرپل ذهاب توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید