سهمیه اوره شهرستان زیرکوه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از توزیع 75 تن کود اوره در بین کارگزاران شهرستان زیرکوه در خرداد ماه خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید